Studie ochrany ovzduší

Studie ochrany ovzduší

Zpracuji rozptylovou studii podle požadavků zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Provedu modelové výpočty bodových, plošných i liniových zdrojů znečišťování ovzduší, jejichž výstupem je stanovení imisních příspěvků ze stacionárních zdrojů či automobilové dopravy v hodnoceném území.

Odborné posudky, provozní řády

Pro potřeby závazného stanoviska krajského úřadu, povolení provozu nebo změny povolení vyjmenovaného stacionárního zdroje emisí vyhotovím odborný posudek s náležitostmi dle zákona č. 201/2001 Sb., o ochraně ovzduší.

Předjednám povolovací proces s příslušným krajským úřadem a v případě potřeby zpracuji provozní řád zdroje.

 


Týká se vás zákon o ochraně ovzduší? Postarám se o to

 

Kontaktujte mě