Inženýrská činnost

V rámci inženýrské činnosti zajistím koordinaci vašeho projektu v legislativě životního prostředí včetně inženýringu potřebného pro stavební řízení – územní rozhodnutí, stavební povolení či společné povolení.

Díky spolupráci s ověřenými odborníky vám nabízím komplexní služby zahrnující koordinaci všech prací, specifické průzkumy, měření i zpracování provozních dokumentů vyplývajících ze zákona o ochraně ovzduší, vodního zákona, zákona o odpadech nebo zákona o integrované prevenci.

Výsledkem mé práce je optimalizace projektu a především úspora času vedoucí ke zkrácení povolovacích řízení.

 


Máte zájem o spolupráci?

 

Kontaktujte mě