Jsem Josef Gresl, odborník na EIA, těší mě

Problematice vlivů staveb na životní prostředí se věnuji od roku 2008. Tehdy jsem působil jako projektant a následně vedoucí střediska životního prostředí ve společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. V letech 2014–2016 jsem zpracovával odborné studie ve společnosti EKOME, spol. s r.o.

Od roku 2017 se zabývám problematikou životního prostředí od procesu EIA po inženýring staveb pod vlastním jménem jako živnostník.

Jsem absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor Inženýrství životního prostředí. V roce 2012 jsem získal autorizaci ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Dále jsem držitelem autorizace ke zpracování rozptylových studií a odborných posudků podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Zkušenosti z praxe rovněž přenáším mezi studenty na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

 


Praxe a zkušenosti v datech:

  • 2017 – OSVČ (odborné studie a poradenství v oblasti životního prostředí)
  • 2017 – získání autorizace ke zpracování odborných posudků podle zákona o ochraně ovzduší
  • 2013–2017 – odborný pracovník ve společnosti EKOME, spol. s r.o.
  • 2012 – získání autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
  • 2011–2013 – vedoucí Střediska životního prostředí ve společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.
  • 2008–2011 – projektant ve Středisku životního prostředí ve společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.
  • 2008 – získání autorizace ke zpracování rozptylových studií podle zákona o ochraně ovzduší
  • 2004–2010 – studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze, obor Inženýrství životního prostředí

 


Chcete navázat spolupráci nebo potřebujete poradit?

 

Kontaktujte mě